Velkommen hos
Psykolog Lene Bammeskov

Bosat i Varde tæt på Esbjerg
Uddannet fra Københavns Universitet
Autoriseret af Psykolognævnet
Medlem af Dansk Psykolog Forening

Læs mere her Kontakt nu

Lene Bammeskov

Jeg tilbyder

Med bred erfaring fra klinisk praksis såvel som den bløde del af erhvervspsykologien tilbydes hjælp til dig, der er ramt af akut krise grundet en pludseligt forekommende traumatiserende hændelse, en krise af privat eller arbejdsmæssig karakter.

Ydelser til individet, gruppen og virksomheden

Jeg forestår terapi, supervision og undervisning. Målsætningen er altid en styrkelse af trivsel uanset, om der arbejdes individuelt, med en gruppe eller organisation. Med andre ord: Udvikling skal ikke blot ske men mærkes.

How Are You

Kerneområde

Kerneområdet i min praksis er det terapeutiske arbejde. Jeg arbejder ud fra min praksis, som ligger i Varde tæt på Esbjerg. Af illustrationen fremgår de problematikker, som ligger indenfor min kompetence. Jeg modtager klienter henvist af egen læge, kommuner, sundhedsforsikringer samt selvbetalere. Klienter, der selv betaler for et samtaleforløb, kan i nogle tilfælde få tilskud gennem sygeforsikring Danmark.

Samtaleterapi

Mit terapeutiske virke tager udgangspunkt i den kognitive psykologi og inddrager elementer fra mange psykologiske retninger alt afhængig af klientens problematik. Fokus er på samtalen. I en fortrolig og samtidig uhøjtidelig atmosfære skabes grundlag for, at klienten opnår øget indsigt i eget følelsesliv og inspireres til nye tænke og handlemåder.


Rammes vi af en livskrise eller en psykisk lidelse, synes der ganske ofte at være gået en lang periode forud, hvor vi ikke har været tilstrækkeligt opmærksomme på egen ressourcebalance og trivsel. I terapien sættes fokus på dette blandt andet ved anvendelsen af sundhedsapp’en How Are You?

Sundhedsapp’en How Are You?

Er et redskab til dig, der ønsker at optimere din trivsel.

How Are You? støtter dig i dagligt at ’mærke efter’ i forhold til egen trivsel. På den måde oparbejdes en god rutine, hvor du kontinuerligt er nærværende i forhold til dig selv og dine ressourcer.

Din trivsel registreres i How Are You? og præsenteres på en graf. Med grafen får du overblik over din trivsel over tid, hvilket sætter dig i stand til at handle på og eventuelt afværge en negativ udvikling.

Med How Are You? høstes endvidere indsigt i sammenhængen mellem din trivsel og din hverdag. Med app’en får du en unik visuel kobling mellem din trivsel og dine kalenderaktiviteter, hvilket vil hjælpe dig til at se: hvad, hvem og hvor meget, der skal være i din kalender for, at du oplever optimal trivsel.

How Are You? kan anvendes som et selvhjælpsredskab eller i samarbejde med en behandler.

How Are You? er screenet af Mindl'Apps, Telepsykiatrisk Center,
på baggrund af den Nationale tjekliste for Telemedicin.
Læs mere på www.psykiatrienisyddanmark.dk

Hent appen her Screenet af Mindl'Apps, Telepsykiatrisk Center
How Are You

Metoden bag How Are You?

Sundhedsapp’en How Are You? er mit eget redskab. Siden 2008 har jeg i mine behandlingsforløb med kriseramte klienter arbejdet med at registrere trivsel med smileys og sammenholde den registrerede trivsel med klienternes kalenderaftaler. Metodens styrke er, at der opnås overblik og indsigt, uden at det er tidskrævende eller svært forståeligt. Efterhånden som flere og flere klienter benyttede kalenderen på deres smartphone frem for en papirkalender, opstod ideen til en app, der kunne gøre metoden både lettere og endnu mere visuel.
How Are You? app’en er inspireret af den kognitive metodes dagbogsføring. Ønsket er i tråd med dagbogsføring at skabe overblik over sammenhænget mellem trivsel og levet liv. Hvor fokus i den kognitive psykologi ganske forsimplet omhandler individets tænkning, er How Are You? app’ens sigte bredere. Med afsæt i mindfulness og socialpsykologisk teori er ønsket at styrke individets fokus på at ’mærke efter’ og tydeliggøre betydningen af individets kontekst i form af: Hvad, hvem og hvor meget der skal være i din kalender for, at du oplever optimal trivsel.

How Are You? app’en er udviklet af How Are You Aps. App’en er første skud på stammen i en række tiltag af sundhedsteknologisk karakter, der alle omhandler anskueliggørelsen af ’sammenhængen mellem trivsel og levet liv’.

Hent Vejledning

Faglig baggrund

2013 Indehaver af How Are You ApS. How Are You ApS er en virksomhed, der udvikler sundhedsteknologi til registrering af trivsel samt digitale dialogredskaber til kommunikation af trivsel
2011 Privatpraktiserende psykolog i Varde tæt på Esbjerg
2010 TTA Projektet, Frederiksberg Kommune
2007 Erhvervscenter Espelunden, Gladsaxe Kommune
2006 Psykolog ved Psykologcentret Trekanten
2006 Psykolog ved Psykologisk Praksis Dorte Tang
2006 Psykolog ved Projekt GRIB - tværfaglig gruppebehandling af svært overvægtige børn og deres familier
2003 Psykologvikar ved Kræftrådgivningen i København
2001 Forskningsmedarbejder ved Arbejdsmiljø Instituttet, Psykosocial afdeling
1998 Psykologvikar ved PPR for Varde, Blaabjerg og Blåvandshuk Kommuner

Uddannelse

2009 Autorisation ved Psykolognævnet
2006 Kandidat i psykologi, Københavns Universitet
2002 Bachelor i psykologi, Københavns Universitet
1997 Stud. Psych., Westminster College of Salt Lake City

Kurser og faglig tilknytning

2014 Kursus i Fremtidens anvendelse af Internettet for Psykologer
2011 Kursus i Psykofarmakologi
2006 Medlem af Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab
2004 Hypnosekursus v/ Psykologerne på Kongens Nytorv
2000 Medlem af Dansk Psykolog Forening

Samarbejdspartner

Cand.Psych. Lea Park Jørgensen. Uddannet fra Aarhus Universitet.

Klinisk arbejdpsykologisk profil med fokus på forebyggelse og håndtering af stress samt stressrelaterede problematikker. Der arbejdes med personlig udvikling - optimering af trivsel og handlekompetencer - for individet, parret såvel som gruppen i virksomhedssammenhæng. Det terapeutiske spænd strækker sig fra coachende til kriseterapeutiske samtaler og undervisning.

Teoretisk afsæt i kognitiv psykologi, særligt inspireret af ACT.

Praktisk information

Priser

50 minutter 1100,- /50 min.
90 minutter 1950,- /90 min. (familie og parsamtaler)

Oplæg, gruppesupervision og undervisning
Ring for priser.


Gældende sygesikringstakster er at finde på www.psykologeridanmark.dk


OBS! Skulle jeg have travlt kan du med fordel finde en psykolog både med og uden sygesikringsoverenskomst på www.psykologeridanmark.dk

Afbudsregel

Ring og læg besked om aflysning på telefon 20259865 senest kl. 12.00 dagen før aftalt konsultation.


Parkering

Der er mulighed for parkering ud for min praksis.


Offentlig transport

Tog - afstigning Varde Banegård - gå ca. 1.5 km. ud af Engdraget. Bus - afstigning Varde banegård.
For køreplaner se: www.sydtrafik.dk eller www.dsb.dk